Κύριο περιεχόμενο

Εγγραφή

Ποιοί μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη

  • Όσοι είναι Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ενεργειακοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικοί Βιομηχανίας, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
  • Γενικά όσοι έχουν συναφή ειδικότητα που αποκτάται με τη φοίτηση σε Ανώτατες Πολυτεχνικές Σχολές.
  • Πρέπει να είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  • Να έχουν μόνιμη κατοικία ή επαγγελματική έδρα σ' ένα απο τους Νομούς της Μακεδονίας ή της Θράκης.
  • Να αποδέχονται τους σκοπούς του Συλλόγου.

Διαδικασία Εγγραφής

Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέλος του Συλλόγου θα πρέπει να περάσει από τα γραφεία του Συλλόγου και να συμπληρώσει μια Αίτηση Εγγραφής και ένα Απογραφικό Δελτίο έχοντας μαζί του την κάρτα μέλους του Τ.Ε.Ε. Η εγγραφή κοστίζει 5€ και η συνδρομή είναι 0,50€ / μήνα. (Με το ποσό της εγγραφής προπληρώνονται και 10 μήνες συνδρομής).

Αν όμως κάποιος κατοικεί εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά στο γεωγραφικό χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τότε αφού συμπληρώσει την Αίτηση Εγγραφής και το Απογραφικό, θα κάνει το γνήσιο της υπογραφής του (μόνο στην Αίτηση) σε ένα Κ.Ε.Π. και μαζί με ένα απλό αντίγραφο (και των δυο όψεων) της κάρτας του Τ.Ε.Ε. θα τα στείλει ταχυδρομικώς στο Σύλλογο.

Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 (Ισόγειο Κτιρίου Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ.),
Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη - Τηλ. & Φαξ: 2310 269887

 

  Αίτηση Εγγραφής (34.5 KB)

  Απογραφικό Δελτίο (76.5 KB)