Κύριο περιεχόμενο

Δ.Τ. Αποχή από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Ο ΣΜΗΒΕ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου και καλεί όλους τους συναδέλφους, τους Συλλόγους Διπλωματούχων Μηχανικών και όλο τον τεχνικό κόσµο να απέχουν από τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθερητών και γενικότερα από κάθε διαδικασία που υποβαθμίζει τις σπουδές μας και τους καλεί να δημιουργήσουμε μέτωπο απέναντι σε όλες τις  διαδικασίες πιστοποίησης, μέσα από καθεστώς εξετάσεων.

Δ.Τ. Αποχή από τις εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών