Κύριο περιεχόμενο

Δ.Τ. Συνάντηση με Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης

Θέμα: 1. Συνάντηση εργασίας Μ-Η Μηχανικών για το ζήτημα σύνδεσης με το φυσικό αέριο και σχέσεις με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 2. Συνάντηση με ΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΜΗ-ΒΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών του για δυναμική παρέμβαση στα επαγγελματικά πεδία δράσης των μελών του και προκειμένου για την επίλυση των προβλημάτων τους, διοργάνωσε :

1. Την Τρίτη 8/7/2008 και ώρα 18:30 στο παλιό κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ανοιχτή συνάντηση εργασίας για τα θέματα των διαδικασιών και προβλημάτων των μελετητών και εγκαταστατών μελών του Συλλόγου μας σχετικά με την σύνδεση με το Φυσικό Αέριο και την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συγκεντρωθούν και κωδικοποιηθούν τα εν λόγω ζητήματα, προκειμένου στη άμεση συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΜ-ΗΒΕ με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης να τεθούν προς συζήτηση και επίλυση.

Στην επιτυχημένη συνάντηση εργασίας παραβρέθηκε σημαντικός αριθμός συναδέλφων μηχανικών, εκ μέρους του ΔΣ οι Χομσίογλου Η., Πρόεδρος, Τρασανίδης Γ. Γραμματέας, Κολότσιος Αθ., Μπλάτσιος Β., Σίσκος Ι. μέλη του ΔΣ και από την Αθήνα ο Διευθυντής Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ κ. Θεόδωρος Τερζόπουλος, ο οποίος άκουσε με μεγάλη προσοχή τα ζητήματα και τις σχετικές προτάσεις που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους και τοποθετήθηκε επί αυτών. Ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε και η συζήτηση για τα έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, όπως και η κατάθεση των απόψεων και προτάσεων αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην πολυετή και συνεχή δράση του συλλόγου για τα θέματα των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την τεχνικά ποιοτική μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Το ΔΣ καλεί για μια ακόμη φορά τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον τομέα να κρατούν ενήμερο το ΔΣ για κάθε σχετικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία (άμεση επικοινωνία με mail ) και πιστεύει ότι οι ουσιαστικές αυτές συναντήσεις πρέπει να συνεχιστούν σε τακτική περιοδική βάση, ώστε η κατάθεση όλων των απόψεων να οδηγεί στην επίλυση των προβλημάτων.

2. Την Τετάρτη 8/7/2008 αντιπροσωπεία του ΔΣ. του ΣΜ-ΗΒΕ αποτελούμενη από τους Χομσίογλου Η. Πρόεδρο, Τρασανίδη Γ. Γραμματέα, Κολότσιο Αθ., Ταυρίδου Μ. μέλη του ΔΣ και το συνάδελφο Μπουτσιούκη Ανδρέα επισκέφθηκε μετά από αίτημα του, την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και έθεσε τα θέματα που απασχολούν έντονα αυτό το διάστημα τα μέλη του μελετητές και εγκαταστάτες σχετικά με τις διαδικασίες σύνδεσης με το Φυσικό Αέριο. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης οι κ. Βουλγαρίδης Δ. Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης Αγοράς και Λιόλιος Αντ. Υπεύθυνος Τομέα Τιμολόγησης & Ανάκτησης Πίστωσης, εκ μέρους της ΕΠΑ Θεσσαλίας οι κ. Ρίζος Παντ. Υπεύθυνος Τομέα Ανάπτυξης Αγοράς και Γούσιος Αθαν. Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Πελατών και εκ μέρους της ΔΕΠΑ ο Διευθυντής Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ κ. Θεόδωρος Τερζόπουλος.

Κατά τη συνάντηση τέθηκαν εκ μέρους του ΔΣ. του ΣΜ-ΗΒΕ τα θέματα:

  • Ενημέρωση των μηχανικών για τις συγκεκριμένες θέσεις δυνατής αεριοδότησης από την ΕΠΑ και πληροφόρηση για τον προγραμματισμό των επεκτάσεων του δικτύου αερίου.
  • Έκφραση δυσαρέσκειας για τις επιστολές ΕΠΑ προς καταναλωτές αερίου πριν την προηγούμενη ενημέρωση μηχανικών, πράγμα που δημιουργεί άνευ λόγου εντυπώσεις, παρανοήσεις, προβλήματα και προστριβές των μηχανικών με τους πελάτες τους για θέματα που αφορούν τους ίδιους τους μηχανικούς και την ΕΠΑ και που είναι κατά βάση διαδικαστικά.
  • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των μηχανικών από τις υπηρεσίες της ΕΠΑ με κάθε πρόσφορο τρόπο (διάθεση ειδικής τηλεφωνικής γραμμής, εξυπηρέτηση μηχανικών σε συγκεκριμένο ωράριο, δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).
  • Ομογενοποίηση των κριτηρίων επιλογής συγκεκριμένων τεχνικών λύσεων και κοινών διαδικασιών από όλα τα καταστήματα της ΕΠΑ και από όλους τους επισκοπιστές και ελεγκτές, ώστε να γνωρίζει ο μηχανικός εκ των προτέρων τις απαιτήσεις και τα κριτήρια της ΕΠΑ για να αποφεύγονται χρονικές καθυστερήσεις και επιβάρυνση στο κόστος των εγκαταστάσεων. Αποφυγή υποκειμενικών κρίσεων και αποφάσεων στα φύλλα ελέγχου και παρατηρήσεων των ελεγκτών της ΕΠΑ και τεκμηρίωση των παρατηρήσεων στη βάση του Κανονισμού και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Απόσυρση Υπευθύνων Δηλώσεων συμμόρφωσης λεβητοστασίου κατά ΓΟΚ και Κτιριοδομικό Κανονισμό, θέματα που δεν αφορούν το γνωστικό αντικείμενο και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μ-Η μηχανικών.
  • Ζητήθηκε αποσαφήνιση συγκεκριμένων τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων για υπάρχοντα κτίρια (προ 2007), και υπεύθυνη τοποθέτηση της ΕΠΑ επί αυτών.
  • Κοινοποίηση σχετικών προτύπων αποδεκτών υλικών και συσκευών και συνεργασία με τον κλάδο των Μ-Η μηχανικών για την διασάφηση και αποσαφήνιση διφορούμενων σημείων του Κανονισμού και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Γενικά τονίστηκε η ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας παροχής αερίου και των μηχανικών, πράγμα που αποτελεί εξ αρχής μόνιμη επιδίωξη του ΣΜ-ΗΒΕ στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού στο θεσμικό ρόλο και των δύο πλευρών. Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι οι έως τώρα παρεμβάσεις του ΣΜ-ΗΒΕ απέβλεπαν στην επισήμανση των ποικίλων προβλημάτων τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως στην κοινή προσπάθεια για την ποιοτικά άρτια και χρονικά σύντομη υλοποίηση της διείσδυσης του νέου ενεργειακού πόρου στην αστική και εμπορική κατανάλωση στην περιοχή μας.

Εκ μέρους της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης τονίστηκε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει αρκετά βήματα προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που τέθηκαν από τους μηχανικούς μελετητές και εγκαταστάτες, προσπάθεια που είναι εν εξελίξει και τα αποτελέσματα της πιστεύεται ότι θα διαφανούν στο άμεσο (προσεχές) μέλλον. Συγκεκριμένα έγινε αναφορά στο κείμενο του Κώδικα συνδέσεων που κυκλοφόρησε η ΕΠΑ για τη διευκόλυνση των τεχνικών, στην προσπάθεια για πληροφόρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παρατηρήσεων και στη βελτίωση της επικοινωνίας με την άμεση παροχή οδηγιών στους τεχνικούς. Δόθηκε επίσης η υπόσχεση για την κατάργηση προσεχώς της Υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης λεβητοστασίου κατά ΓΟΚ και Κτιριοδομικό, για τη συμπλήρωση της κωδικοποίησης περί συνδέσεων αερίου και της επίλυσης των ζητημάτων ενημέρωσης των μηχανικών με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΕΠΑ.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ κ. Θεόδωρος Τερζόπουλος τόνισε την ανάγκη για πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ της ΕΠΑ και των μηχανικών με κάθε πρόσφορο τρόπο, αναφέροντας τις αντίστοιχες προσπάθειες της ΕΠΑ Αττικής, όπως επίσης και την ανάγκη αυστηρής τήρησης της ορθής τεχνικά και νομικά διαδικασίας, της έγκρισης δηλαδή της μελέτης παροχής αερίου από τον πάροχο (ΕΠΑ Θεσσαλονίκης) σε κάθε περίπτωση πριν την κατασκευή της εγκατάστασης. Έγινε επίσης αναφορά στην προσπάθεια κωδικοποίησης και ομογενοποίησης των σχετικών κωδίκων σύνδεσης από τη ΔΕΠΑ και τις ΕΠΑ και την σύνταξη προτάσεων για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση απλούστευσης και αποσαφήνισης των διαδικασιών παροχής αερίου και δόθηκε, επίσης, η υπόσχεση ότι προσεχώς θα συμπληρωθεί και επεκταθεί ο Κώδικας Πρακτικής της ΕΠΑ, ο οποίος έχει συνταχθεί και διανεμηθεί πρόσφατα.