Κύριο περιεχόμενο

Εκδόσεις

Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου

Μετάφραση-Επιμέλεια:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου αποτελεί μετάφραση των Τεχνικών Κανόνων για Εγκαταστάσεις Αερίου της Γερμανικής Ένωσης του Κλάδου Αερίου και Υδραυλικών DVGW.

Τεχνικοί Κανόνες για Εγκαταστάσεις Αερίου Μέσης και Υψηλής Πίεσης

Μετάφραση-Επιμέλεια:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τις απαιτήσεις για την οικιακή σύνδεση και τις διατάξεις κατανάλωσης αερίου σε επαγγελματική και βιομηχανική κλίμακα, αποτελεί δε μετάφραση φύλλων εργασίας της Γερμανικής Ένωσης του Κλάδου Αερίου και Υδραυλικών DVGW.

Τεχνολογία Εγκαταστάσεων και Χρήσεων Φυσικού Αερίου

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τις ιδιότητες των καυσίμων, τις συσκευές οικιακής και επαγγελματικής χρήσης ή και βιομηχανικής κατανάλωσης, τα υλικά, το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, τις εργασίες κατασκευής και τη συντήρηση. Επίσης δίνονται και υπολογιστικές προσεγγίσεις.

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ατμού

Συγγραφέας:

Α.Α. Αντωνιάδης

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, και συντήρηση εγκαταστάσεων ατμού. Επίσης περιλαμβάνει χρήσιμα παραδείγματα εφαρμογών.

Αντλίες

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται γενικώς με όλα τα είδη αντλιών και αποτελεί Μετάφραση από την Αγγλική Έκδοση του εγχειριδίου της εταιρείας KSB.

Μετάδοση Θερμότητας

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με τις βασικές γνώσεις και τους μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας. Επίσης περιλαμβάνονται παραδείγματα με μαθηματικούς και εμπειρικούς υπολογισμούς.

Καυστήρες-Λέβητες

Συγγραφέας:

Κ. Πασπαλάς (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος)

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου ασχολείται με κοινούς καυστήρες και λέβητες μικρού και μεσαίου μεγέθους σε οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές κυρίως για παρασκευή θερμού νερού και δευτερευόντως για την παραγωγή ατμού.

Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές

Συγγραφέας:

Πρακτικά Σεμιναρίου

Περίληψη:

Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει πρακτικά σεμιναρίου του Συλλόγου Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος με αντικείμενο τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές.