Κύριο περιεχόμενο

Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών σε Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία

Το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε 2 ακόμα αποφάσεις (μία εγκριτική και μία απορριπτική) σχετικά με την ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε Αττική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

Απόφαση Υπαγωγής

Απόφαση Απόριψης