Κύριο περιεχόμενο

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιστολή του Σ.Μ.Η.Β.Ε. για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξυπηρέτηση από την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ