Κύριο περιεχόμενο

Επιστολή προς ΥΠΕΚΑ για επιδότηση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Επιστολή του Σ.Μ.Η.Β.Ε. στο ΥΠΕΚΑ σχετικα με την ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Ενίσχυση διακιούχων για την επόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή